Produktionsklustret för Digitaliserad Produktion: Workshop om behov av FoU

Produktionsklustret för Digitaliserad Produktion: Workshop om behov av FoU

Nyhet

Med fokus på utmaningar och behov att digitalisera produktion och produktionsutveckling anordnade klustret Digitaliserad Produktion en workshop i mars i år. Datorverktyg för virtuell produktion och arbetssätt för utveckling hade särskild prioritet under tillfället.

Läs mer: Workshop om behov av FoU

Dela