Pilotutbildning för smart produktion av smarta produkter

Pilotutbildning för smart produktion av smarta produkter

Nyhet

Du och ditt företag deltar tillsammans med svenska Högskolor och får möjligheter att lära er mer om digital och uppkopplad smart produktion

Kompetensutveckling är en av svenska industrins och de anställdas största utmaningar. Därför lanseras INGENJÖR 4.0 – en webbaserad fortbildning på högskolenivå för industrins ingenjörer.
PILOTOMGÅNGEN ÄR FULLTECKNAD men anmäl gärna ert intresse om ni är intresserade att delta i nästa omgång eller komma med som ”reserv” till denna pilotomgång.

Dela