Om oss

Förmedling av kunskap inom produkt- och produktionsutveckling baserad på svensk forskning och innovation

Kunskapsförmedlingen är en samlingsplats för svensk forskning inom produkt- och produktionsutveckling, med syftet att göra forskningsresultat mer tillgängliga för industrin, samt att stärka samverkan mellan högskolor, institut och näringsliv.

På Kunskapsförmedlingen.se sammanställs information från forskning som bedrivs inom Sveriges ledande forskningsprogram inom produkt- och produktionsutveckling. Här finner du information om:
– pågående och genomförda satsningar, program och projekt
– forskare och olika ämnesområden
– aktuella utlysningar
– kommande och genomförda seminarier och konferenser

Vi arrangerar seminarier, ofta tillsammans med andra, där akademi och industri kan träffas och knyta kontakter, utbyta erfarenheter och hitta gemensam grund för nya forskningsprojekt.

Kunskapsförmedlingen drivs av KK-stiftelsen, MISTRA, Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF), Teknikföretagen/Svenskt Näringsliv, Tillväxtverket och Vinnova, i nära samarbete med svensk industri, institut och högskola.

Kunskapsförmedlingen startades våren 2002 av ENDREA efter initiativ av programdirektör Professor Jan-Ove Palmberg och ordförande Carl-Göran Wikholm, Scania. Därefter har flera forskningsprogram anslutit till projektet; IMIE, PROPER, EPROPER inom SSFs forskarskolesatsningar, KK-stiftelsen, Mistra och Tillväxtverket. ProViking hade huvudmannaskap under åren 2004-2008 (med Lars Frenning som ordförande). Från januari 2009 är det Vinnova som är huvudman (ordförande Margareta Groth 2009-2016, Tero Stjernstoft från april 2016).

Nuvarande version av Kunskapsförmedlingen är 4.0.

Utveckling av version 4.0 har inneburit ny serverlösning och förbättrat användargränssnitt. Utvecklingen har genomförts 2021-22 inom det strategiska innovationsprogrammet Produktion2030, en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.

Utveckling av Utbildningsportal 2018-19 (version 3.2) har utförts inom det strategiska innovationsprogrammet Produktion2030, en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.

Utvecklingsarbete 2016-2018 (version 3.1) har utförts i huvudsak inom det strategiska innovationsprogrammet Produktion2030, en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.

Den första versionen av Kunskapsförmedlingen 1.0 (egenutvecklat content management system, CMS) användes 2002-2012. Version 2.0 (i MODX) lanserades den 1 jan 2013. Version 3.0 (i WordPress) lanserades den 31 augusti 2016. Ny grafisk layout uppdaterades till version 3.1, lanserad 6 december 2017.

Ledningsgrupp

Tobias Larsson

Kontaktperson för forskarnätverk ENDREA (1997-2002) och Product Development Academy Sweden (PDA)

Tobias Larsson

Finansiärer

Dela