OECD-konferens om Smart Industri

OECD-konferens om Smart Industri

Logg

Inspirerande inspel från Vinnovas konferens till de strategiska innovationsprogrammen.

Den 17-18 november genomförs en OECD-konferens kring Smart Industri tillsammans med Vinnova i Stockholm. Produktion2030s programchef Cecilia Warrol Ersson, liksom andra ansvariga för de strategiska innovationsprogrammen, deltar som åhörare med bland andra innovations- och näringsminister Mikael Damberg som en av talarna. Första dagen omfattade flera höjdpunkter där exempelvis Per Lyrvall, Country Manager Stora Enso, visade vilken potentiel det finns i skogens råvaror. Även Investors Jacob Wallenberg imponerade med en presentation som var både nytänkande och omfamnande vad gäller ny teknik, yngre människors förmåga och mångfald. William Bonvillian, Director of the Massachusetts Institute of Technology, hade en intressant analys kring Smart Manufacturing och vad som hänt i USA, hur de förlorat 11 miljoner jobb under 2000-talet och hur de nu försöker skapa en agenda för att stärka produktionen. Håll gärna ögonen öppna på Vinnovas hemsida – konferensens presentationer spelas in och kommer att läggas upp där!

Dela