Nytt projekt utvecklar provningsmetodik för driftsäkra elektrifierade drivlinor

Nytt projekt utvecklar provningsmetodik för driftsäkra elektrifierade drivlinor

Elektrifiering medför en snabb omställning inom industrin. Varvtalet i drivlinorna ökar i och med att utvecklingen går från förbränningsmotorer till elmotorer. Det sätter fokus på livslängd hos ingående komponenter och därmed konstruktion och dimensionering.

Med projektet HeatDrive kommer provningsmetodik att utvecklas för att kontrollerat testa och kartlägga vilka skador som uppstår när antalet lastcykler ökar.

– Genom projektet får vi förutsättningar att besvara vilka av befintliga tillverkningskoncept gällande stålval och värmebehandling som bäst svarar mot de ökade kraven. Vi kan då också bygga kunskap för fortsatt material- och processutveckling inom industrin för att finna ännu bättre lösningar, säger Albin Stormvinter, forskare och projektledare på RISE.

 

En miljard lastcykler på ett dygn

Jämfört med att testa i verklig produktmiljö finns det i labbmiljö förutsättningar att bygga upp resultat snabbt och kontrollerat. I testerna används stål av olika renhetsklasser.

– Vi använder oss av en ultraljudsbaserad gigacykelutmattning som gör att vi kan köra en miljard lastcykler på ett dygn. Detta ger oss bra förutsättningar för att kunna få fram värdefulla resultat under projekttiden, säger Albin.

Utmaningarna, som blir till följd av de elektrifierade drivlinorna, ger möjlighet för svensk metall-, fordons- och tillverkningsindustri att öka sin konkurrenskraft. HeatDrive finansieras av Vinnova med RISE och Swerim som projektpartners. Industripartners är Scania, AB Volvo, Ovako, Epiroc Rock Drills, Swepart Transmission, SKF, LEAX och Bodycote värmebehandling. Även om företagen som är med kommer från olika branscher har de alla en gemensam utmaning i att leverera högpresterande komponenter som klarar livslängdskrav som elektrifiering medför.

 

Tester med gigacykelutmattning

– Vi arbetar proaktivt med fokus på att hitta lösningar innan skador och problem uppstår. Det är mycket motiverande att se engagemang i hela värdekedjan till att förekomma och lösa nya utmaningar, säger Albin.

Projektet pågår till slutet av 2023 och under 2022 inleds testerna med gigacykelutmattning av sätthärdningsstål.

Dela