Nytt nummer av Produktion2030:s magasin

Nytt nummer av Produktion2030:s magasin

Nyhet

Nu finns ett nytt nummer av Produktion2030:s återkommande magasin att läsa digitalt. Här berättar vi om olika insatser och aktiviteter som pågår inom programmet och framför allt om människorna bakom.

I detta nummer kan du läsa mer om Produktion2030:s Teknikworkshoppar, ett framgångsrikt sätt att sprida ny kunskap och teknik till små och medelstora företag.

Du kan också läsa mer om Produktion2030:s utbildningssatsning Ingenjör 4.0, kompetensutveckling på högskolenivå för industrins ingenjörer, som nu finns tillgänglig online. Och mycket, mycket mer.

Trevlig läsning!

Dela