Nytt kompetenscenter för framtidens hållbara lättviktslösningar

Nytt kompetenscenter för framtidens hållbara lättviktslösningar

Nyhet

Kraven och efterfrågan på produkter med minimal miljöpåverkan ökar. Det är något som ställer krav på råmaterial, tillverkningsprocesser och återvinningsaspekter där lättvikt är en del. Projektet Light2Sustainables syfte är att genomföra en förstudie för ett kompetenscentrum som ska utveckla och producera framtidens hållbara lättviktslösningar med fokus på formnings- och pressningsteknologi.

 

Vi går mot en framtid där svensk industri ytterligare behöver stärka sin konkurrenskraft gentemot globala värdekedjor, varför ett en förstudie beviljats som ska se över möjligheterna för att starta ett nytt kompetenscenter.  

Projektet Light2Sustainable arbetar nu med att utreda möjligheterna kring ett nytt kompetenscentrum som inkluderar hållbarhetsaspekter för hela produktlivscykeln. Flera av parterna i projektet var med vid framtagandet av Pressning- och formningscenter och Testbädd för hållbar komposittillverkning samt är aktiva i produktionsklustret Formning och fogning, där forskningsprojekt inom det aktuella området diskuteras.

 

Ska möta industrins utmaningar

Det föreslagna kompetenscentret har som övergripande mål att säkerställa kompetens i Sverige för att utveckla och producera hållbara lättviktslösningar. Under våren 2022 har ett arbete pågått för att formulera mer konkret hur ett kompetenscenter kan möta de utmaningar och behov som finns i industrin. 

– Vi ser att utmaningarna är stora och behoven många. Genom att omvandla detta till möjligheter har vi förutsättningar att skapa en stor konkurrensfördel för Sverige. Vi har haft de första workshoparna och ser bland annat att utmaningarna måste lösas på systemnivå, säger Daniel Wiklund, som jobbar inom komponenttillverkning på RISE och är projektledare för Light2Sustainable. 

 

Planerad start 2023

Finansiering om 1,83 miljoner kronor kommer till största del från Vinnova, tillsammans med BTH, RISE, Luleå Tekniska Universitet, Volvo Cars Company, Piteå Science Park, Techtank Papershell, AP&T och SSAB. Arbetet med att planera kompetenscentret startade under slutet av 2021 och pågår till årsskiftet 2022/2023. 

– Efter att vi har strukturerat de inledande diskussionerna har vi identifierat en tydligare väg framåt. Detta ligger nu till grund för att under hösten kunna formulera en ansökan om ett kompetenscenter som kan starta 2023, säger Daniel Wiklund. 

Intresserad av att delta?
Kontakta Daniel Wiklund eller Johan Berglund, som koordinerar Formning och fogningsklustret.
 

Dela