Nu lanseras Forum för standardisering i digitaliserad industri

Nu lanseras Forum för standardisering i digitaliserad industri

Nyhet

För att företag ska kunna dra nytta av de fördelar som ökad digitalisering av produktion ger, krävs ökad kunskap om standarder. Idag är det en utmaning att förhålla sig till det stora antal standarder och standardiseringsarbeten som pågår. För att möta dessa behov, startar ett nytt forum för svensk industri.

Digitalisering av produktion och produktionsutveckling erbjuder många möjligheter för svensk industri. I regeringens strategi Smart industri/Industry 4.0 ställs stora krav på att alla delsystem kan integreras, samverka och erbjuder hög flexibilitet. En nyckelkomponent för att lyckas med detta på ett kostnadseffektivt är att använda standarder. Samtidigt har vi en produktionsutveckling som blir allt mer komplex med många integrerade delsystem.

– Effektiv hantering och kommunikation av information är alltmer centralt för dessa processer. För att lyckas med systemintegrering krävs en samsyn kring gränssnitt mellan delsystem. Gemensamma standarder minskar osäkerheten och risken att fatta fel beslut vid investeringar, säger Per Gullander forskare på RISE och projektledare för Forum för standardisering i digitaliserad industri.

 

Det här erbjuder forumet dig och ditt företag

Under 2021 etableras Forum för standardisering i digitaliserad industri, ett forum för svensk industri med syfte att förmedla kunskap och erbjuda stöd till svenska företag i att förstå standarder för smart produktion.

I forumet möts experter inom standarder, tillverkande företag och användare av digitaliserad utrustning för produktion. Forumet erbjuder workshoppar, seminarier, coaching och en konferens som syftar till att ge ökad kunskap kring standarder och standardisering. Målet med det nya forumet är att underlätta navigeringen bland standarder, ta fram riktlinjer kring tillämpning av standarder och ge en översiktlig bild av standardområden, relevanta organisationer och experter.

– Vi vill ge de företetag som är med i forumet stärkt möjlighet att exploatera de möjligheter som digitalisering och standarder för smart tillverkning skapar och därigenom kunna öka sin konkurrensförmåga, säger Per Gullander.

 

Vi söker projektpartner och medlemmar

Bakom forumet, som finansieras av Vinnova, finns aktörerna SIS Svenska institutet för standarder, KTH, Lunds Universitet Tekniska högskolan, Automation Region och RISE. Under 2021 byggs forumets grund med relevanta experter, projekt, och organisationer och inte minst – medverkande företag.

Medlemskap under 2021 är kostnadsfritt. Läs mer om forumet här

Dela