Mötesplats för Lean-intresserade företag

Mötesplats för Lean-intresserade företag

Nyhet

I Skåne respektive Småland finns det ett antal Lean-nätverk som drivs av IUC Syd respektive CIL (Centrum för Informationslogistik). Den 6 oktober samordnade de en gemensam träff i Ljungby med erfarenhetsutbyte och företagskontakter över regionsgränserna. En gemensam nämnare var Produktionslyftet, där både IUC Syd och CIL utgör regionala noder, med ett studiebesök hos det tidigare Produktionslyftsföretaget Lagan Emballator Plast. Eftermiddagen bjöd på en både inspirerande och utmanande föreläsning kring ledarskap och Lean av Magnus Forslund vid Linnéuniversitetet. Arrangemang som dessa med deltagande små och medelstora företag under ledning av aktörer som IUC Syd och CIL är perfekta kanaler för att nå ut med projektinformation och forskningsresultat – helt i linje med den kunskapsturné med projekt från Produktion2030 som Swerea IVF som bäst driver.

Dela