Möte med PDA Sweden 16-17 mars

Möte med PDA Sweden 16-17 mars

Logg

Product Development Academy Swedens workshop 16-17 mars 2017 i Linköping – Anna Öhrwall Rönnbäck förklarar bakgrunden.

Product Development Academy Swedens workshop 16-17 mars 2017 i Linköping – Anna Öhrwall Rönnbäck förklarar bakgrunden.

Product Development Academy (PDA) bygger på olika initiativ för mer än 20 år sedan inom produktutvecklingsområdet sombland annat resulterat i forskningsprogram som ENDREA, ProViking och annan närliggande forskning med finansiering från exempelvis Stiftelsen för Strategisk Forskning och Vinnova. Under två intensiva dagar i mitten av mars vid Linköpings universitet genomfördes PDAs första workshop med 45 deltagare som fick ta del av både inspirerande föreläsningar som spännande framtidsvisioner.

Inom produktionsutveckling har vi sedan länge haft Svenska Produktionsakademien – som ett etablerat forum, samtidigt som behovet av något motsvarande inom produktutvecklingsområdet blivit alltmer tydligt. Det är viktigt att vi får ett strategiskt fokus på både dessa områden med insikten att vi gemnensamt har fantastiska möjligheter att stärka varandras områden.

Som vi skrivit tidigare bildades PDA så sent som i oktober 2016. Även om det är ett nytt forum så är det många ”överlappande” medlemmar och eldsjälar – inklusive jag själv – som även är engagerade i Svenska Produktionsakademien, vilket jag ser som väldigt positivt. Genom att samarbeta och kombinera vår samlade kompetens kan vi göra en verklig skillnad för svensk tillverkande industris konkurrenskraft.

Dela