Model-Based Product Development

Model-Based Product Development

Logg

Missa inte 11e upplagan av ModProd i Linköping 7-8 februari med tema modellbaserad produktutveckling och Internet of Things.

I år mellan den 7-8 februari arrangeras ModProd-konferensen för 11e gången och som alltid i Linköping. Centrum för Modellbaserad produktutveckling (ModProd) är ett tvärvetenskapligt forskningscentrum vid Linköpings universitet som bedriver tillämpad forskning för att adressera utmaningar som kortare livscykler, högre krav på flexibilitet och kvalitet och kortare tid till marknaden. Detta kräver ökad användning av mjukvara/hårdvara systemmodellering, livscykelhantering, och simuleringsteknik för virtuella prototyper och modellbaserad strategisk planering.

Här talar vi om mekatronik – gränslandet mellan mekanik och elektronik – även om de själva inte använder begreppet. Inte heller talas det om digitalisering, men det är i mångt och mycket vad det handlar om. Denna produktutvecklingsworkshop blir alltmer aktuell så låt dig inte avskräckas av den ganska tekniska texten på engelska; det är som alltid mycket intressanta talare och dagen före (den 6 februari) genomförs liksom vid tidigare tillfällen en OpenModelica-workshop. Anmäl dig här!

Dela