Mistra Innovation – fjärde utlysningen är stängd

Nyhet

Nu har MIs 4de utlysning stängt och våra duktiga utvärderare har börjat läsa de inkomna projektansökningarna. 21 st denna gång. I juni hålls en Hearing på Mistra och straxt efter offentliggörs vilka som får forskningsstöd för sina projekt.

Nu har MIs fjärde utlysning stängt och våra duktiga utvärderare har börjat läsa de inkomna projektansökningarna. 21 st denna gång.

I juni hålls en Hearing på Mistra och straxt efter offentliggörs vilka som får forskningsstöd för sina projekt.

Dela