Kunskapsturnén rullar vidare

Logg

Swerea IVF håller i trådarna i samarbete med olika partner.

Kunskapsturnén runt landet fortsätter med presentationer av många av de spännande projekt som genomförs inom Produktion2030. Förutom själva projektresultaten är det ett spännande sätt att arbeta då det inkluderar en fantastisk mängd olika aktörer över hela Sverige på så många platser och orter, inte bara storstäder. Swerea IVF håller i trådarna där de arbetar med olika partner, i detta fall ofta olika IUCer men även andra aktörer är viktiga i arbetet. Vi ser i Kunskapsförmedlingens nyhetsflöde även exempel på samarrangemang mellan IUC Syd i Skåne och CIL i Småland, där en gemensam nämnare var Produktionslyftet. För nationella satsningar och projekt är det viktigt att kunna nå ut till hela landet och i det arbetet är det avgörande att samarbeta med alla kunniga och engagerade regionala och lokala aktörer – det är en förutsättning för vårt arbete att göra forskningen tillgänglig för alla överallt!

Dela