Krönika från Cecilia Warrol, Teknikföretagen

Nyhet

Produktionen i förgrunden för Sveriges konkurrenskraft - Läs mer om Produktion2030 och kommande utmaningar.

Produktion spelar roll för Sveriges konkurrenskraft

Det investeras allt mer i avancerad tillverkning i Sverige och industripessimisternas tid ser ut att vara över! Beläggen för det ökade intresset för produktion finns på många håll. Statsminister Stefan Löfvén betonade vikten av ny-industrialisering för att säkra jobb och välfärd i regeringsförklaringen och flera industriföretag stärker nu sina satsningar på avancerad produktion på hemmaplan.

Ökat fokus på produktion är självklart ingen slump. Länder som Tyskland, Storbritannien och Finland genomför ambitiösa satsningar för att öka konkurrenskraften i den tillverkande sektorn. President Obama har sjösatt nya satsningar inom produktionsområdet och betonar tillverkningsindustrins betydelse för USAs utveckling. I EU talas det om industriell renässans med målet att produktion ska utgöra 20 procent av BNP, vilket är en kraftig ökning från dagens nivå på 13 procent.

I Sverige satsas det mer forskningsmedel än på länge på produktion. Staten, forskningsstiftelser och institut kommer satsa närmare en miljard kronor de närmaste åren. Men då ska vi vara medvetna om att det är från relativt låga nivåer till mer acceptabla. Ett viktigt tillskott är de strategiska innovationsprogrammen. Ett av dessa är Produktion2030, som har ett tydligt fokus på att stärka Sverige som produktionsland. Utmaningarna fokuserar bland annat på hur vi skapar resurseffektiva produktionssystem till utveckling av smarta och anpassningsbara fabriker som tillverkar extremt kundanpassade produkter och tjänster. Därtill har Produktion2030 startat en ny nationell forskarskola, genomför teknik- och kunskapsöverföring till mindre företag och stärker svenska forskares möjligheter att få finansiering i EU.

Produktionsområdet är vitt och brett och framgångarna för Sverige förutsätter samverkan. Ur ett internationellt perspektiv är vi svenskar världsbäst på samverkan, men här hemma inser man att kompetens och resurser alltid är begränsade och vi behöver därför stärka samverkan ytterligare för att klara av att möta utmaningarna och vara konkurrenskraftiga. I Produktion2030 har vi hittills mobiliserat flera hundra personer från industri, akademi och forskningsinstitut. Detta är en fantastisk start på ett program som vi hoppas kommer sträcka sig långt in i 2020-talet.

Jag hoppas att ni som läser detta är eller kommer att vara engagerade i Produktion2030, i Expertgrupperna, i utlysningarna eller att formulera utmaningara framöver. Som vi ska lösa tillsammans.

/Cecilia Warrol

Programchef Produktion2030

Dela