Intressant, tankeväckande och inspirerande om materialbyte

Intressant, tankeväckande och inspirerande om materialbyte

Nyhet

Med avstamp i resultaten från Produktion2030s projekt Matflex – materialflexibel produktion – genomförde IUC-bolaget Träcentrum och RISE IVF den 26 februari ett seminarium med tema ”Byta material – hur påverkas produktionen?”

Med avstamp i resultaten från Produktion2030s projekt Matflex – materialflexibel produktion – genomförde IUC-bolaget Träcentrum och RISE IVF den 26 februari ett seminarium med tema ”Byta material – hur påverkas produktionen?” Projektledare Boel Wadman förklarade med utgångspunkt i projektresultaten vad som händer i en produktionsprocess när materialet ändras. Hon presenterade även den testbädd som tagits fram och som ger företag en möjlighet att testa nya idéer och materiallösningar.

Målgruppen var som alltid små och medelstora företag (SMF) och på plats fanns fem representanter från tre företag. Bland utvärderingens förbättringsförslag stod det bland annat ”bättre uppslutning av anmälda deltagare” vilket vi kan hålla med om. De som var på plats var å andra sidan desto nöjdare. ”Intressant, tankeväckande, inspirerande – ett ämne och forskning som känns relevant att ta upp” som en av företagsrepresentanterna uttryckte det. ”Att lyssna på andra företag, vad de har för utsikter framöver och vad det finns för möjligheter att få hjälp ifrån” tyckte en annan var viktigt.

På plats var också ett 20-tal studenter som gick en utbildning med inriktning mot trä och design, vilket var ett lyckat inslag. Företagsrepresentanterna uttryckte sin uppskattning över att få kontakt med studenter, kontakter som inte är alltför vanliga när det gäller SMF. Redan under dagen planerades bland annat studiebesök in! Annars var det främst testbädden som väckte intresse och möjligheten att som mindre företag kunna få hjälp vid utveckling av nya metoder.

Dela