Inspirerande samtal om avancerad tillverkning för en hållbar framtid

Inspirerande samtal om avancerad tillverkning för en hållbar framtid

Nyhet

I maj samlades 140 personer från olika branscher i Katrineholm för årets upplaga av Manufacturing R&D Cluster Conference, även kallad klusterkonferensen. Temat var “Avancerad tillverkning för en hållbar framtid” och det var två intensiva dagar med paneldiskussioner, presentationer kring framtidens tillverkning och intressanta samtal.

Efter två år med en digital version av Manufacturing R&D Cluster Conference kunde konferensen åter hållas i Katrineholm. Områden i fokus var fossilfri produktion, effektivt resursutnyttjande och smart underhåll, där alla dessa områden är beroende av innovativa tillverkningsprocesser. Genom att samla experter inom avancerad och hållbar tillverkning fick deltagarna på konferensen med sig lärdomar från olika projekt som har initierats i Sveriges Produktionskluster samt spaningar för framtiden.  

– Konferensen är så viktig som mötesplats. Här kan företag, akademi och institut träffas, prata på lika villkor och lyfta utmaningar och möjliga lösningar framåt. Detta brukar generera fantastiska projekt att driva tillsammans, säger Anna Davidsson, ordförande för produktionsklustrens Management Team och representant från Volvo Cars.  

 

Nya utmaningar kring återvinning och återbruk 

Konferensen inleddes med samtal om materialförsörjning genom återvinning och återtillverkning. Här fick vi höra Andreas Frössberg, vd för Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund, Freddie Nilsson, Manufacturing Manager för Salvage och Volvo Parts syn på var vi står idag och hur de ser på framtiden.

– En av de största utmaningarna för oss är elektrifieringen av fordonsflottan, som innebär att det blir helt nya fordon att arbeta med. Därför samarbetar vi med bland annat bilproducenter för att säkerställa att dessa bilar kommer att hanteras på ett miljöriktigt och säkert sätt även i fortsättningen, säger Andreas Frössberg.  

 

Samarbeten viktigt 

Från Sveriges Produktionsklusters “Strategy Board” deltog Anders Bryngelsson från Volvo Cars, Peter Bryntesson från FKG, Lars-Henrik Jörnving från Scania CV och Staffan Vidén från Volvo Group. Tillsammans med moderator Jenny Bramell från IUC diskuterade de industrins produktionsförmåga och kompetensutmaningar för en hållbar framtid, Det som bland annat lyftes i samtalen var vikten av att arbeta tillsammans, att vårda och skapa nya samarbeten mellan olika aktörer.

Sveriges Produktionskluster består av åtta kluster med olika expertområden, som under konferensen hade egna sessioner för att lyfta aktuella frågor och kommande fokusområden. Totalt hölls drygt 50 föredrag inom angelägna områden som smart underhåll, cirkulär tillverkning och hållbar ytbehandling.  

 

Ikea om hållbart varuflöde 

Hur kan vi lära av andra branscher? Den frågan ställde Elisabeth Munck af Rosenschöld, global hållbarhetschef inom logistik på Ikea, när hon pratade om hållbart varuflöde. Hon lyfte klimatagendan och berättade om dt starka fokus som Ikea har på frågor kopplat till den.   

– Vi behöver hitta nya lösningar som vi kan implementera globalt för att få ner klimatavtrycket. Det behövs en stor transformation av hela industrin och den största utmaningen, och möjligheten, kring detta handlar om samarbete, säger Elisabeth Munck af Rosenschöld.  

 

Fakta om konferensen 

Manufacturing R&D Cluster Conference, Klusterkonferensen, är en årlig konferens som arrangeras av Sveriges Produktionskluster, ett nätverk bestående av åtta kluster där Sveriges ledande FoU-aktörer ingår. Huvudarrangörer är fordonsindustrin i Sverige i samarbete med Fordonskomponentgruppen, RISE, SuPr/Södertälje Science Park, Produktion2030 och FFI (Fordonsstrategisk forskning och innovation).

Nästa Klusterkonferens kommer att hållas den 10 – 11 maj 2023.  

 

      

      

      

      

Dela