”Industrin är inte problemet utan en del av lösningen”

”Industrin är inte problemet utan en del av lösningen”

Nyhet

Automation Smålands årskonferens var i år ett samarrangemang med IVA, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, förutom Produktion2030 och Region Jönköpings län. Det gav ytterligare ett perspektiv bland alla intressanta talare från företag, akademi och myndigheter.

Dagen inleddes med studiebesök hos bland andra Axelent AB i Hillerstorp, ett fantastiskt framåt och imponerande företag. Samtidigt som de arbetar enligt Lean med genomtänkta flöden och processer, så erkänner de utan omsvep att de också arbetar mot lager.

– Med vår målsättning att skeppa iväg ordrar samma dag vi får in dem så är produktion mot order en omöjlighet, berättade Axelents VD Mats Hilding. Vi måste ha lager, utmaningen är vilka produkter vi ska ha i lagret.

Företaget som har cirka 130 anställda i Hillerstorp satsade tidigt på automation och är idag ett högautomatiserat företag. De är ett av inte alltför många företag som kunnat dra verklig och konkret nytta av digitalisering för en optimerad estimering av lagerhållningen. För att effektivisera sin lagerhantering använder de AI-algoritmer för att prediktera orderingången som i sin tur styr produktionen. Produktflödet de har är tydligt i det gigantiska lagret. Med nyligen gjorde investeringar löper produktionen som planerat, men nu ser de istället själva lagret som en utmaning. Planer finns på ett automatiserat höglager då de helt enkelt börjar bli för många medarbetare på avdelningen – det börjar bli trångt på flera sätt …

Huvudmarknaderna är främst Västeuropa men även USA och Japan, där de har egna dotterbolag som ansvarar för försäljning och distribution. I övriga delar av världen har de agenter och återförsäljare. Tillverkningen ligger dock kvar i Sverige och Axelent har en uttalad strategi att producera i landet och att dessutom använda sig av lokala och regionala underleverantörer.

Efter en avslutande fika tog vi oss från Axelents produktionsanläggning den korta biten till deras gigantiska sporthall, för dagen omgjord till föreläsnings- och utställningshall. För det dryga 100-talet deltagare en perfekt lokal med rymd och ljus, där Kunskapsförmedlingens projektledare Anna Öhrwall Rönnbäck kunde hälsa alla välkomna till dagens konferens. Automation Smålands ordförande Richard Skogward från Axelents dotterföretag Axelent Engineering inledde med en kort introduktion till arrangören Automation Småland och kunde även hälsa Johan Carlstedt från Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) välkommen. IVA deltog som medarrangör med speciellt fokus på satsningen Smart industri och tillsammans med Anna var det Johan som modererade konferensen.

 

Avslappnad stämning inför konferensstarten, från vänster: Mats Hilding (Axelent), Anna Öhrwall Rönnbäck (Luleå tekniska universitet/Kunskapsförmedlingen) och Per Eriksson (nämnden för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet inom Region Jönköping).

 

– Det är härligt att ha Johan här i denna samling av kreativitet och drivkraft, konstaterade Anna. Efter en förmiddag med spännande studiebesök har vi en eftermiddag framför oss med kunskap och inspiration, delaktighet och nya möten!

Från IVA medverkade även Jan Westberg som med hjälp av deltagarnas mobiler och en webblänk kunde mäta hur de närvarande ställde sig inför specifika frågeställningar. Detta är något IVA gjort under flera möten av olika slag och är ett effektivt sätt att ta del av den samlade kunskapen och deltagarnas åsikter. Först upp på scenen bland de inbjudna talarna var dock Per Eriksson (C), ledamot i nämnden för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet inom Region Jönköping. Han höll ett lika kort kort som tydligt tal.

– För oss är detta väldigt viktigt och intressant inte bara landstingspolitiskt, framhöll Per Eriksson. Jag rekommenderar er att ta ett exemplar av skriften om vårt regionala arbete kring Smart industri, vilket vi tror kommer att bli väldigt lyckat. Ta vara på detta!

 

Mingel och nya kontakter – Automation Smålands årskonferens är ett verkligt kontaktskapande event.

 

Anna var inte sen att tacka Per för det starka regionala stöd som bland andra Automation Småland får i det utvecklingsarbete som de gör tillsammans. Därefter var det dags för Johan att lite närmare beskriva Smart industri och även kort presentera IVA.

 

Johan Carlstedt från IVA kunde berätta om deras satsning på och tävling inom Smart industri.

 

– Vår avgående VD Björn O Nilsson beskrev oss ungefär som så att IVA är den äldsta, förnämsta och mest framgångsrika ingenjörsvetenskapsakademin i världen och samtidigt den mest ödmjuka ingenjörsvetenskapsakademin, berättade Johan med ett leende. Vi bildades 1919 och fyller således 100 år om dryga året.

IVA har cirka 1000 svenska ledamöter, ett näringslivsråd med 250 företag samt en projektverksamhet som arbetar i nätverk med IVAs organisation för utveckling av näringslivet. De arbetar mycket mot innovation och nu även med Smart industri som fokuserar på små och medelstora företag (SMF) i samverkan med näringsdepartementet och flera stora företag. Anledningen enligt Johan är SMFs betydelse för Sveriges utveckling där de med tävlingen med samma namn – Smart industri – vill lyfta goda exempel kring vad som görs inom digitalisering, automation, tjänstefiering, robotisering etcetera.

– Vi skapar även mötesplatser för att driva utvecklingen, platser där SMFs röster blir hörda och via IVA får en kanal mot nationella myndigheter, berättade Johan. Mötesplatserna är också ett sätt för företagen att få information om aktiviteter de kan engagera sig i för att utveckla sina digitala möjligheter.

Efter denna föredömligt korta presentation kunde Johan välkomna Mikael Kraft från Siemens industridivision Digital Factory & Process Industries and Drives. Vad driver digitaliseringen och hur får vi effekt?

 

Mikael Kraft från Siemens berätta initierat och inspirerande om digitaliseringens möjligheter inom produktion.

 

– Jag är faktiskt lite skrämd över att digitalisering än så länge lett till så få nya affärsmodeller, inledde Mikael. Många företag väljer att se det som ett hot, något de tvingas till för att inte sluta som Kodak eller Facit.

Hos Siemens har de valt att se digitaliseringen som en enorm möjlighet istället och Mikael betonade att detta är något vi befinner oss mitt i, det är inte något som ligger framför oss. Inom vissa områden är det till och med relativt moget, framförallt inom automation.

– Ni är många här som jobbar med digitala verktyg och i digitala miljöer, menade Mikael. Det stora steget är att verkligen utnyttja de möjligheter vi har.

Digitalisering inom produktion handlar om att skapa och etablera den plattform eller den process som företaget har som avsikt att jobba med genom hela kedjan. Traditionellt startar det med att bestämma hur och vad som ska tas fram, hur det ska produceras och allt som krävs runtom. Sedan kommer den fysiska tillverkningen, försäljning och därefter eftermarknad beroende på affärsmodell. Var ska då den som funderar kring digitalisering starta med?

– Börja samla data, från produktdesignsfasen, från produktionen, från produkten, fastslog Mikael. Även om ni idag inte vet vad ni ska göra med all information så kommer det i nästa steg med nya möjligheter, nya produkter. Det är här ni bygger framgången för nästa generation.

Stegvis kan det se ut så här:

– Med detta har du uppnått vad som kallas Closed Loop Manufacturing, ett riktigt buzzword, förklarade Mikael. Vi har en digital tvilling kopplad till hela produktionskedjan, samlar alla data och återmatar till den digitala tvillingen.

Vid Siemens tillverkning av styrsystem och elektriska motorer med mer använder de denna teknik fullt ut. Fördelarna är många, men Mikael lyfte speciellt fyra av dem:

  1. Time-to-market – oerhört mycket kortare idag
  2. Flexibiliteten – att producera helt digitalt från början ger enorma möjligheter
  3. Kvaliteten – mycket högre än tidigare
  4. Effektiviteten – inte bara antalet produkter per tidsenhet utan hela resursutnyttjandet.

– Jag trodde inte för några år sedan att vi skulle få se en sportskotillverkare gå över till att tillverka med hjälp av digitala tvillingar, fortsatte Mikael. Idag är det ett faktum, en hel fabrik för individanpassade skor där Adidas Speed Factory använder precis det vi talat om här.

Här kan konsumenten anpassa skorna med nya färger, sulor, utseenden – en helt ny möjlighet för Adidas att tjäna pengar på sina skor. Där det förr handlade om massbeställningar hos någon underleverantör är det idag helt kundorderstyrt. I nästa steg kommer vi att scanna in foten för att skapa en digital tvilling som vi sedan kan använda på Adidas hemsida för att beställa verkligt individanpassade skor, skor som sedan additivt byggs upp från grunden. Hur långt fram inom digitaliseringen ligger då Sverige i ett internationellt perspektiv?

– Vi ligger långt framme i designfasen med PLM-mjukvaror och annat, vi har en bra mognad kring vad detta kan erbjuda, avslutade Mikael. Det vi måste öppna för är att använda all data, vi simulerar en hel del men kopplar inte samman det med automationen så att det fungerar som en digital tvilling – men det är på gång!

 

Paneldebatt med Richard Skogward, Björn Langbeck och Mikael Kraft.

 

Nästa talare var Björn Langbeck från Tillväxtverket med lång erfarenhet från Swerea IVF och Produktionslyftet. Han fyllde i Johans presentation runt Smart industri med att förklara regeringens satsning på nyindustrialisering, där det är viktigt att förstå att det inte rör sig om en satsning på ny industri utan en förnyelse av den befintliga.

– Att arbeta på en myndighet som Tillväxtverket innebär även att agera budbärare för regeringens önskan att förnya industrin, berättade Björn. Vi får inte tappa mark i den snabba utvecklingen. Sedan är det alltid kul att få lämna kontoret och komma ut i landet för att träffa företag i verkligheten.

Björn berättade att även om industrins arbetstillfällen inte ökar så försvinner de heller inte. 3,5 miljoner människor arbetar inom det privata näringslivet varav 1 miljon inom industrin, alltså var tredje individ. Genom Smart industri satsar därför regeringen på att Sverige ska ha en fortsatt stark industri, en satsning som omfattar fyra områden: Hållbar produktion, Testbädd Sverige, Industri 4.0 samt Kunskapslyft industri. Tillsammans ger det en möjlighet för industrin att klara konkurrensen som stadigt blir tuffare, men många SMF har svårt att hänga med varför mycket fokus läggs på dem. Digitaliseringen innebär en snabbare förändringstakt där det är avgörande att arbeta med nya affärsmodeller.

– Kompetensförsörjningen är också viktig med många ungdomar som har en förlegad inställning till industrin, avslutade Björn. Vi måste förklara att det är industrin som har svaren på våra utmaningar, industrin är inte problemet utan en del av lösningen.

 

Även studenter fanns på plats under konferensen. Här eleverna Simon Söderblom och Lukas Thomson från Smålands Tekniska College i samspråk med Roger Lundin från Swerea IVF och Produktion2030.

 

Dagen fortsatte sedan med paneldebatt (Richard Skogward, Björn Langbeck, Mikael Kraft) och partnerpresentation (ABB, Dassault Systemes, Fanuc, Kuka, Universal Robot, Yaskawa/Motoman) innan alla prat- och nätverkssugna deltagarna för en gångs skull fick en väl tilltagen mingeltid med tillhörande fika och frukt.

 

Roger Lundin från Swerea IVF och Produktion2030 samtalar med Tero Stjernstoft från Vinnova.

 

Även den bästa av dagar har dock sitt slut och efter inspirerande inlägg från Jan Aronson (Formteknik), Anders Stacke (Stacke Hydraulik) och Cathrine Palmcrantz (Smålands Tekniska College) rundades dagen av med workshoppar med bland andra Tero Stjernstoft (Vinnova), Frida Andersson (Teknikföretagen) och Johan Bengtsson (Göteborgs Tekniska College). När Johan Carlstedt. Anna Öhrwall Rönnbäck och Richard Skogward tackade för dagen som sådan kunde de se tillbaka på ett fullspäckat program och perfekta förutsättningar för nätverkande och nya kontakter, vilket de flesta också drog nytta av vid det avslutande minglet. Vi har all anledning att se fram emot nästa års konferens!

 

Inspirerande människor: Jan Aronsson från Formteknik, Frida Andersson från Teknikföretagen, Johan Bengtsson från Göteborgs Tekniska College, Anders Stacke från Stacke Hydraulik och Cathrine Palmcrantz från Smålands Tekniska College.

Dela