Hur kan du öka värdet i dina affärer?

Hur kan du öka värdet i dina affärer?

Nyhet

Kunskapsturnén med Produktion2030 och Swerea IVF går vidare.

I det ”paket” med kvalificerade produkter som du levererar till dina kunder ingår det med säkerhet kompetens, kunnande och tjänster som kunden uppskattar men som du inte får betalt för. Genom att systematisera och utveckla dessa kan du förbättra din affärsmodell, lönsamhet och erbjudande till kund.
Detta var temat när IUC Norrbotten i Piteå tisdagen den 4 oktober bjöd in företagsrepresentanter till ett seminarium om industriell tjänstefiering och tjänstelogik, baserat på Produktion2030s projekt ATIT (avancerade tjänster i tillverkningsindustrin). Under seminariet fick tolv företagsrepresentanter en ökad insikt i vad tjänstefiering och tjänstelogik representerar samt prova på verktyg som kan bidra till att utveckla deras affärer.
Seminariet omfattade även gruppövningar, där företagen diskuterade vilka tjänster de erbjuder idag men som de inte tar betalt för samt vad ett första steg skulle kunna vara mot att ta tillvara på dessa möjligheter. Bilden visar forskningsledare Barbro Lagerholm från Swerea IVF som djupare presenterade ATIT-projektet, vilket gav företagen nya infallsvinklar och idéer att följa upp på ”hemmaplan”. Mer information har barbro.lagerholm@swerea.se.

Dela