Hur kan du öka värdet i dina affärer?

Nyhet

Välbesökt teknikworkshop hos IUC Wermland den 27 september för små och medelstora företag.

17 företagsrepresentanter från 6 värmländska små och medelstora företag deltog i gruppdiskussionerna hos IUC Wermland den 27 september när projektledare Barbro Lagerholm presenterade forskningsprojektet ATIT – ”Avancerade tjänster i tillverkningsindustrin”. Projektet inom Produktion2030s styrkeområde ”Cirkulära produktionssystem och underhåll” väckte mycket intressanta frågeställningar kring vad det egentligen är kunden köper; är det bara prylen eller ingår det mycket annat?

Genom att analysera värdet och ta reda på vad kunden köper kan företagen utveckla sina erbjudande och bidra till ett ökat värde för såväl kunden som kundens kund. Barbro presenterade olika verktyg om hur företagen analyserar värdet för att sätta fokus på kundnyttan. I gruppdiskussionerna mellan företagen och internt i respektive företag framkom det flera nya tankesätt. Företagens reflektion, efter gruppövningarna med dessa verktyg, var att se sin erbjudande på ett annat sätt än tidigare genom att tänka i tjänstelogik. Gruppövningarna med konkreta företagsexempel var uppskattat både mellan och internt i företagen, där flera företag menade att de kunde använda dessa verktyg i sin egen verksamhet.

Dela