Heltäckande automationskonferens

Heltäckande automationskonferens

Logg

Den 1 december bjöd på allt från global utsikt till regionala satsningar med över 100 engagerade deltagare.

Automation Smålands konferens ”Framtidens industri i Gnosjöområdet” blev ett riktigt lyckat och välbesökt arrangemang med över 100 deltagare. Programmet täckte en imponerande helhet, från global utsikt via nationella satsningar till konkreta aktiviteter i regionen. Alla kan inte nämnas här, men David Romero (Tecnológico de Monterrey, Mexico) och Nina Edh Mirzaei (Jönköping University) kompletterade verkligen varandra kring framtidens operatörer – eller framtiden för operatörer – med Davids internationella och mer generella avstamp och Nina med det specifikt regionala.

På nationell nivå var Björn Langbeck (Tillväxtverket) lika intressant som alltid att lyssna till, där han både betonade den tillverkande industrins historia och betydelse för framtiden. Digitaliseringen kommer att spela en avgörande roll, vilket också märks i Tillväxtverkets nuvarande och kommande satsningar. Intressant var också Birgitta Öjmertz (Swerea IVF) som representerade både Produktion2030, Digilyftet (som även Björn nämnde) och Produktionslyftet. Det rör sig om satningar som kompletterar varandra och där inriktningen mot små och medelstora företag är en viktig delmängd på flera sätt.

De regionala utmaningarna adresserades av bland andra Mikael Ronder (Östrand & Hansen, Automation Smålands Advisory Board) med fokus på kompetensförsörjning och vad han kallar ”kompetensbristkostnader”. Avslutningsvis levererade Richard Hedman (Göteborgs Tekniska College) och Nina Edh Mirzaei lösningen till de relevanta departementen beträffande industrins kompetensförsörjning från förskola till högskola! Richard beskrev deras satsning ”Smarta fabriker”, vilket kan kopieras och växlas upp även nationellt. Nina berättade om den satsning som nu växer fram i regionen baserad på samma koncept med ett brett och engagerat deltagande från regionens aktörer.

Dela