Hållbar och effektiv produktion med VPS: En intervju med Patrik Gavelin

Hållbar och effektiv produktion med VPS: En intervju med Patrik Gavelin

Nyhet

Produktionssystemet står inför stora utmaningar i form av digitalisering, globalisering, klimatförändringar och förändrade kundkrav. Hur kan produktionen anpassa sig till dessa förändringar och samtidigt vara hållbar, effektiv och kvalitativ? För att få svar på dessa frågor har vi intervjuat Patrik Gavelin, Director VPS, Quality & Environment på Volvo. Patrik berättar om sin roll, de principer och verktyg som han använder, hans vision för framtiden och värdet av att vara medlem i Sveriges Produktionskluster.

Hej Patrik! Vad innebär din roll som Director VPS, Quality & Environment?

Min roll som chef över kvalitet, miljö och vårt produktionssystem, Volvo Performance System, är att skapa och upprätthålla höga standarder, främja effektiva processer, minimera negativ miljöpåverkan och främja en kultur av ständig förbättring inom organisationen.

Vilka är de viktigaste principerna och verktygen som du använder i ditt arbete?

Kundfokus: Inbygga kundfokus i alla aspekter av verksamheten.

Kontinuerlig Förbättring: PDCA-cykeln, använda cykeln för att driva ständiga förbättringar.

Involvera alla medarbetare: Skapa en kultur där alla är engagerade och ansvariga för kvalitet, miljö och VPS.

Tydligt Ledarskap: Engagemang för och stöd av kvalitet, miljö och VPS. Vi tror att ett tydligt ägarskap, ansvarstagande för resultat och utveckling, och ett coachande förhållningsätt är nyckeln till att öka engagemanget.

Användning av Mätvärden: Samla och analysera data för att fatta informerade beslut. Vi måste se (fakta på riktigt) för att kunna prioritera och lösa det som hindrar oss från att nå våra mål.

Att integrera dessa principer och verktyg i vår dagliga verksamhet kommer att bidra till att skapa en effektiv och hållbar organisation. Det är också viktigt att vara flexibel och anpassa dessa verktyg och principer efter organisationens specifika behov och förändringskrav.

Hur bidrar ditt ansvarsområde inom VPS till ökad resurseffektivitet, minskad miljöpåverkan och förbättrad kvalité på era produkter och tjänster inom Volvo?

Vårt bidrag är på ett strategiskt sätt skapa en organisation som inte bara är mer resurseffektiv och har förbättrad produktkvalitet utan också minskar sin miljöpåverkan genom att minimera slöseri och systemförluster. Detta stöder organisationens hållbarhetsmål.

Hur ser du på framtiden för VPS inom Volvo? Vilka är de största utmaningarna?

För att navigera dessa utmaningar och maximera möjligheterna, är det viktigt att ha en flexibel strategi, kontinuerlig utbildning och engagemang samt att skapa ett klimat där alla medarbetare känner sig delaktiga och motiverade att delta i VPS. Att vara lyhörd för förändringar i omvärlden och att ständigt utvärdera och anpassa våra VPS-initiativ kommer att vara avgörande för framgång på lång sikt.

Ni är ganska nya medlemmar av Production Management-klustret inom Sveriges Produktionskluster, vilket värde tillför medlemskapet?

Nätverkande: Få tillgång till ett nätverk av företag och organisationer inom produktionssektorn, vilket kan möjliggöra affärsmöjligheter, partnerskap och kunskapsutbyte.

Kunskapsdelning: Delta i evenemang, seminarier och workshops för att få insikt i branschens trender, bästa praxis och gemensamma utmaningar.

Samverkan och Innovation: Delta i gemensamma projekt och initiativ för att främja samverkan och innovation inom produktionssektorn.

Vilket är det primära syftet till att ni valde att bli medlemmar?

Perspektiv, fler ögon på samma fenomen skapar större möjligheter till nya unika lösningar. Risk för hemmablindhet

Dela