Hallå där, Johan Svenningstorp, ny ordförande för Sveriges produktionskluster

Hallå där, Johan Svenningstorp, ny ordförande för Sveriges produktionskluster

Nyhet

Johan Svenningstorp på Volvo Group, är ny ordförande för Sveriges produktionsklusters Mangagement Team och ersätter Anna Davidsson från Volvo Cars. Här berättar Johan Svenningstorp om hur han ser på uppdraget, vilka som är de stora frågorna är för produktions-Sverige och hur klustren kan bidra för att lösa kommande utmaningar.

Vad ser du som din viktigast uppgift som ordförande?

– Vi har en ständigt pågående transformation av både hur klustren arbetar och vilka områden som ger mest värde för svensk produktion. Kommande år kommer vi att jobba på att identifiera de gemensamma taktiska frågorna som alla kluster måste bidra till såsom cirkularitet, kognitivt och fysiskt operatörsstöd och den digitala tråden.

– Vi måste också säkra att vi har tillgång till publikt stöd för detta arbete på regional, nationell och europeisk nivå.

 

Vilka är de stora utmaningarna på produktionsområdet just nu?

– Elektromobilitet, som inte bara ger ett antal nya komponenter och nya processer som vi måste få upp kompetensen kring, utan dessutom kommer att ge en mycket stor utmaning i att kunna producera dessa fordon samtidigt som vi måste fortsätta leverera traditionella fordon för att möta kundbehovet.

 

Hur kan Sveriges produktionskluster bidra till lösningar för dessa utmaningar?

– I klustren finns de aktörer som både känner industrins behov, de existerande lösningarna och förmågan att ta fram morgondagens lösningar. Ingen sitter på all denna kunskap men tillsammans kommer vi hitta svaren.

 

Varje år arrangeras Klusterkonferensen, varför är den viktig?

– Den är viktig ur flera aspekter och för flera olika yrkesgrupper. Den är viktig för att de med flera års erfarenhet från klustrens forskningsarbete ska kunna fortsätta formulera kommande projekt och fokusområden. Den är viktig för de som inte jobbat inom klustren tidigare ska ges en möjlighet att få en samlad bild av verksamheten och möjlighet att ansluta i rätt kluster eller projekt.

– Konferensen gör det också möjligt för personer som har ett intresse för området, men inte normalt deltar i forskningsprojekt, att få en årlig statusuppdatering av var vi befinner oss.

– Konferensen gör det även möjligt för oss att ta in ny input inom området från det samlade produktionsforsknings-Sverige, så att gemensamma utmaningar blir kända för oss i klustren.

 

Vad vill du att Klusterkonferensen konkret ska leda till?

– Jag vill att alla som deltar får med sig något nytt som förändrar deras dagliga arbete, om det är en forskare så kan det handla om en förändring i fokusområde. Industrirepresentanten hoppas jag kan ta med sig en mogen lösning redo att implementera i det egna företaget.

 

Kan du redan nu avslöja något om Klusterkonferensen 2023?

– Ja stora förändringar är att vänta. Vi har nyligen tagit beslut om att hålla konferensen i Södertälje. Detta har flera orsaker och vi ser mycket fram emot att se vad Södertälje kan erbjuda i och med deras satsning på SuPr som nod för hållbar produktion i Sverige. Detta kommer givetvis avspeglas i vårt fokus för konferensen.

 

Något ytterligare du vill berätta om ditt arbete med Sveriges produktionskluster?

– Det sker stora förändringar inom Sverige just nu när det kommer till de publika satsningarna, detta är känt sedan länge, men vi kommer under kommande år ha möjlighet att sätta agendan för hur vi vill bedriva forskning i Sverige under många år framåt. Det är viktigt att Sveriges produktionskluster är delaktiga i det arbetet och ser till att Sverige bibehåller sin ledande produktionsposition genom att ständigt förbättra vår konkurrenskraft, resurseffektivitet och arbetsmiljö.

 

Välkommen till Sveriges produktionskluster!

Dela