Guideline för bearbetning och slutförande av AM-komponenter

Guideline för bearbetning och slutförande av AM-komponenter

Nyhet

Ny guideline delar med sig av kunskap och information om AM-processens olika steg för att en komponent ska kunna tillverkas och slutföras.

‒ Guidlinen riktar sig framför allt till företag och personer som tänker implementera Additiv Manufacturing (AM) i sin produktion, berättar David Franklin vid Swerim som har varit koordinator för projektet Machining of AM components (MacAM) som tagit fram guidlinen.
I projektet har metallforskningsinstitutet Swerim deltagit tillsammans med Sandvik Coromant, VBN Components och 3M Svenska. Forskningsprojektet har finansierats av Vinnova, Energimyndigheten och Formas inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet Metalliska Material.

Dela