Frukostmöte med Automation Småland den 26 augusti

Frukostmöte med Automation Småland den 26 augusti

Nyhet

Till Automation Smålands populära frukostmöte den 26 augusti var Roger Lundin från Swerea och Produktion2030 inbjuden för att berätta om upplägget bakom våra Teknikworkshops. Bland övriga medverkande kan nämnas Anders Ekdahl Svensk Industriförening, Anna Öhrwall Rönnbäck från Luleå tekniska universitet och Kerstin Johansen från Linköpings universitet. Roger berättade bland annat om den Teknikworkshop som genomfördes dagen före i samarbete med IUC Wermland, samt övergripande om Produktion2030 och de olika projekten. Fler workshoppar är under planering och om du är intresserad av att samarrangera en Teknikworkshop är du mer än välkommen att kontakta roger.lundin@swerea.se.

Dela