Framtiden för hållbar energi: en intervju med R&D Manager på Hitachi Energy

Framtiden för hållbar energi: en intervju med R&D Manager på Hitachi Energy

Nyhet

I en värld där hållbarhet är en alltmer central fråga, står vi inför flera utmaningar som kräver innovativa lösningar. Vi ställde några frågor till Francisco Penayo, som har en nyckelroll som R&D Manager på Hitachi Energy, för att diskutera de globala hållbarhetsutmaningarna och vilka steg Hitachi Energy tar för att bidra till innovativa, hållbara lösningar. Hitachi Energy är medlemmar i klustret för digitaliserad produktion.

Utifrån din bransch, vilka är de största hållbarhetsutmaningar som vi står inför idag och imorgon?

Vilka teknologier och material är avgörande för produktutvecklingen på Hitachi Energy och hur hänger dessa ihop med hållbarhet?

Hitachi Energy satsar mycket på polymerer och kompositer som avgörande material för resurseffektiv och hållbar produktutveckling. Dessa material har förmågan att hantera mer än det vi tidigare har använt, är säkrare och lättare. Genom att kombinera teknologi med hållbarhet strävar Hitachi Energy efter att forma en bättre framtid för energisektorn.

Som R&D Manager på Hitachi Energy har Fransisco varit involverad i flera initiativ för att främja en hållbar energiframtid. En av de största utmaningarna har varit att stötta organisationen i att hantera materialbyte på grund av potentiella framtida förbud. Att sätta kommande regleringar på agendan och förbereda sig för deras påverkan är en prioritet.

För att skapa en dynamisk och framstående innovationsmiljö fokuserar Hitachi Energi på tre viktiga faktorer:

Avslutningsvis frågade vi Francisco vad som får honom att gå till jobbet varje morgon och svaret var tydligt:

”Människor! Att arbeta med engagerade och roliga kollegor är en stark drivkraft.” Samtidigt håller tanken på Hitachi Energy’s enorma tillväxt de kommande 5-10 åren också Fransisco vaken om nätterna. ”Vi måste rekrytera och kompetensutveckla många nya kollegor – en utmaning som Hitachi Energy behöver ta höjd för.”, avslutar han.

Dela