Magnus Wiktorsson

Magnus Wiktorsson

Professor i produktionslogistik

Tel: +46 8 790 94 28

Lärosäte/Institut: Kungliga Tekniska högskolan

Akademi: Produktionsakademien

Analys, design och modellering av industriell produktionslogistik.

Magnus Wiktorsson är professor inom Produktionslogistik vid KTH och även prefekt för Institutionen för Produktionsutveckling (IPU) vid KTH i Stockholm och Södertälje. Hans forskningsintresse fokuserar utveckling, utformning och analys av industriell produktionslogistik. Uppkopplad teknik inom produktionslogistik som möjliggörare för analys och förbättring mot hållbar produktion är ett genomgående tema.

Han har en bakgrund som lektor, docent och professor vid Mälardalens högskola under 2008 – 2017. Efter sin doktorsexamen 2000 arbetade han som verksamhetskonsult vid IBM och mindre konsultföretag. Han har även arbetat som programledare vid Vinnova med forskningsfinansiering av program och projekt inom produktframtagning. Han har en civilingenjörsexamen från KTH farkostteknisk linje, med inriktning mot systemteknik (1995) och en Tekn Dr från KTH inom monteringssystem (2000).

Forskning

Med en akademisk bakgrund inom tillämpad matematik, systemteknik och produktionssystem, och en industriell bakgrund inom versamhetsutveckling, analyserar nu Magnus industriell produktionslogistik med avseende på effektivitet, hållbarhet och prestanda. Digitala stöd och uppkopplat teknik är centrala delar i arbetet.

Projekt

Dela