Gary Linnéusson

Gary Linnéusson

Tekn. Dr. Industriell Informatik

Går in med systemperspektiv i de områden jag jobbar inom, såsom integrerad produkt- och produktionsutveckling, underhåll, hållbar produktion, och snart inom utvecklingsstrategier för elektrifiering. M.h.a. simulering på strategisk nivå identifiera beslutsstöd för att bättre avgöra efekter på kort och lång sikt (strategisk utveckling och prestanda kontra ekonomiska effekter).

Gary har en öppen personlighet och är enkel att samarbeta med. Han har en förmåga att lyssna på andra och koppla ihop hur olika kunskapsområden kan katalysera varandra. Ganska förutsättningsfri, vilket gör att gränser för Gary ses som en möjlighet.

Dela