Fredrik Elgh

Fredrik Elgh

Professor Produktutveckling

Lärosäte/Institut: Jönköping University

Akademi: Product Development Academy (PDA)

Min forskning fokuserar på utveckling och tillämpning av nya metoder och datorbaserade verktyg för att möjliggöra och stödja en hög grad av kundanpassning.

Fredrik är professor i produktutveckling och verksam vid Tekniska högskolan i Jönköping som forskningsledare för gruppen Produktutveckling – Datorstödd konstruktion.

Forskning

Att kunna erbjuda kundanpassade produkter och ny varianter har blivit allt viktigare för många tillverkande företag. Hög grad av kundanpassning kräver flexibilitet vad gäller produktens konstruktion och tillverkning samtidigt som hållbarhet och konkurrenskraftig prissättning måste säkerställas.

Fredriks forskning fokuserar på utveckling och tillämpning av nya metoder och datorbaserade verktyg för att stödja och effektivisera integration av konstruktion och tillverkning i utvecklings- och offertprocessen. Målet med forskningen är att bidra med ny kunskap samt nya metoder och verktyg för att säkerställa att en hög grad av samstämmighet uppnås mellan produktens utformning och planerad produktionlösning. Syftet är att uppnå hållbara lösningar, kostnadseffektivitet och i förlängningen säkerställa tillverkande företags konkurrenskraft och innovationsförmåga.

Aktuella projekt

ACT – Strategic research collaboration in sports and outdoor goods development and manufacturing
Project time: 2023-2026
Funded by: The Knowledge Foundation

BOOST – Strategic competence development in industrial house building with a focus on single and multi family houses
Project time: 2021-2025
Funded by: The Knowledge Foundation

IDEAL – Integrated product and production platforms supporting agile and demand driven industrial product realisation
Project time: 2020-2023
Funded by: The Knowledge Foundation

Leaner Tools – Development of research and competence area in design and manufacture of tools
Project time: 2018-2025
Funded by: The foundation Seydlitz MP bolagen

Tidigare projekt

ProWOOD+, Product platform support in the design phase of industrialised house building
Project time: 2017-2023
Funded by: The Knowledge Foundation

Butterfly Effects – Mastering Butterfly Effects within Knowledge Intensive Product Realization
Project time: 2019-2022
Funded by: The Knowledge Foundation

Design Methods for Customized Products when Introducing Additive and Cyclic Manufacturing – Distinct
Project time: 2017-2020
Funded by: The Knowledge Foundation

ProWOOD, Product platforms in single-family industrialized house building
Project time: 2015-2020
Funded by: The Knowledge Foundation

Platform Models for Agile Product Development: Building an Ability to Adapt – ProAct
Project time: 2017-2019
Funded by: The Region Jönköping County

Flexible modules for enhanced customer adaption and continuous technology evolution – FliPP
Project time: 2017-2019
Funded by: The Knowledge Foundation

Efficient Implementation and Management of Systems for Design and Manufacture of Custom Engineered Products – Impact
Project time: 2014-2017
Funded by: The Knowledge Foundation

Challenge Fluctuating and Conflicting Requirements by Set-Based Engineering – ChaSE
Project time: 2013-2016
Funded by: Vinnova

Organized Strategy Work for Agile Renewal – SMEs in Focus
Project time: 2013-2016
Funded by: Vinnova

Strategies for adaptable design automation systems in the manufacturing industry, ADAPT
Project time: 2008-2011
Funded by: The Knowledge Foundation

The Quotation Process as a Tool for Increased Competitiveness at Manufacturing SMEs
Project time: 2006-2009
Funded by: Vinnova

Platform and rule-based product development in supply chain
Project time: 2005-2008
Funded by: Vinnova.

Generative CAE systems
Project time: 2002-2005
Funded by: Vinnova

IT-support for coordinated development of products and processes, CoRPP
Project time: 2001-2004
Funded by: Vinnova

 

Dela