Flaggskeppsfabriken – styrkor i svensk produktion!

Flaggskeppsfabriken – styrkor i svensk produktion!

Nyhet

Webbsänt seminarium den 28 sept på VINNOVA.

Produktion och produktionsnära tjänster sysselsätter cirka 1 miljon människor i Sverige. Tillverkningsindustrin svarar för cirka 43 procent av svensk varuexport. I debatten framhålls ofta att det är nästintill omöjligt att driva produktion i högkostnadslandet Sverige. Men vi har trots detta många framgångsrika tillverkningsföretag.

Den Svenska Flaggskeppsfabriken är ett projekt som drivits av Teknikföretagen och IF Metall, tillsammans med tio svenska företag som alla har konkurrenskraftig produktion i Sverige. Projektet  har arbetat för att stärka svensk produktion genom erfarenhetsutbyte och kunskapsutveckling mellan företagen, på temat organisering och ledning av produktion.

Rapporten Flaggskeppsfabriken lyfter fram lärdomarna från projektet och vilka framgångsfaktorerna är för en konkurrenskraftig produktion i Sverige.

På ett seminarium den 28 september 2016 på VINNOVA presenterades och diskuterades detta. Det webbsändes också (se länk på VINNOVAs seminariesida).

Dela