Filmen från SPS14 – produktionssymposiet i Göteborg i september

Nyhet

På Produktion2030s hemsida kan du läsa en nyhet om nyligen genomförda konferensen SPS14 och se den film som producerades.

Dela