Engineering Product Develpoment

Logg

Doktorandkurs på LTU med stark koppling till Kunskapsförmedlingen.

Denna morgon bjuder på kallt väder i Norrbotten, på gränsen till snö. Vi värmer oss istället med en doktorandkurs i Engineering Product Develpoment här på LTU med stark koppling till Kunskapsförmedlingen. Forskarskolan Endrea drevs nämligen 1997-2002, vilken kom att utvecklas mot eller till ProViking – vilket i sin tur är grunden till Kunskapsförmedlingen. Nu har samma gäng dragit igång denna nordiska kurs med både norska och svenska deltagare. Temat för dagen är Systems Engineering. I slutet av oktober räknar vi med ett stort avslut på Chalmers, vilket vi återkommer till.

Dela