En kvarts miljard till nyindustrialisering, inklusive 3D

En kvarts miljard till nyindustrialisering, inklusive 3D

Nyhet

SSF beslöt den 10 november att tilldela produktionsforskning inom additiv tillverkning, elektronik, material, robotik och data 250 miljoner. Det sker inom programmet ”Generiska metoder och verktyg för framtida produktion” som ska stödja forskning inom tillverkning och tjänsteproduktion.

Det är 8 rambidrag på 23-35 miljoner kronor fördelat under fem år som nu beviljats. Forskningsprojekten är alla kopplade till framtida produktion. Syftet är att stärka svensk konkurrenskraft och bidra till ökat samarbete mellan akademi och industri.

  • SSF stöttar utveckling av kommande generationers produktionsmetoder, som gör Sverige världsledande. Det är glädjande att se kvalitén och mångfalden av forskningsidéer inom området produktion. Projekten representerar också stark tvärvetenskap och bredd mellan deltagande universitet, forskningsinstitut och företag, säger Lars Hultman, vd för SSF.

Totalt inkom 59 ansökningar, andelen beviljade projekt med kvinnliga huvudsökande är högre än andelen kvinnliga sökande. Följande huvudsökande och projekt får medel.

Magnus Berggren, LiU – 0D+1D+2D=3D, 34 640 000 kr[Medsökande från Acreo, Innventia och KTH]

Tomas Löfvander, Chalmers – Epitaxiell grafen för metrologi, sensorer och elektronik, 32 530 000 kr [Medsökande från LiU]

Lars Nyborg, Chalmers – Nanoteknikstödd tillverkning av högpresternade sinterstål, 34 630 000 kr [Medsökande från LU och KTH]

Göran Stemme, KTH – Nästa generation laser 3D mikrobearbetningsmetoder, 34 400 000 kr [Medsökande från KTH]

Danica Kragic-Jensfelt, KTH – Framtidens fabriker: Människa-robot-samarbetssystem, 22 800 000 kr [Medsökande från KTH]

Hans A Hansson, MDH – Molnbaserade produkter och produktion (FiC), 34 600 000 kr [Medsökande från UU och Chalmers]

Antal Boldizar, Chalmers – Tillverkning av nya högpresterande CNF biolkompositer, 23 900 000 kr [Medsökande från KTH]

Ulf Jansson, UU – Utveckling av processer och material i additiv tillverkning, 32 500 000 kr [Medsökande från UU och LTU]

 

 

 

Dela