Digitalisering och mångfald i arbetslivet

Digitalisering och mångfald i arbetslivet

Logg

90-talet åhörare slöt upp när nätverket Arbetsplatsnära FoU genomförde sitt andra dialogseminarium för medlemmar och intressenter.

Nätverket Arbetsplatsnära FoU (AFoU) genomförde i slutet av november ett möte med fokus på digitalisering och mångfald i arbetslivet – unika konkurrensfördelar eller hot? Ordförande Göran Johnsson konstaterade också att det var betydligt fler deltagare jämfört med uppstartsmötet ett drygt år tidigare.

Nätverkets samordnare Ulrika Harlin från Swerea IVF uttryckte sin uppskattning över att arbetsmarknadens alla parter engagerat sig, en stor och viktig del i att bygga konkurrenskraften. Omvärlden förändras och det gäller att bygga kunskap, något hon menade inte görs av sig själv utan tillsammans – det gäller att inte bara ta tillvara på befintlig kunskap utan även bygga ny.

Svenskt Näringslivs VD Carola Lemne, LOs andre vice ordförande Berit Müllerström och Vinnovas Peter Lindelöf var bara några av talarna vid seminariet. Dagen avslutades med en summering av representanter i AFoUs referensgrupp, som konstaterade att forskningen är viktig och att parterna är en viktig resurs för att identifiera frågor att beforska. Något som Göran Johnsson bara kunde hålla med om: Akademisk höjd och praktisk nytta är AFoUs signum!

Dela