Digitalisering inom fordonsindustrin

Digitalisering inom fordonsindustrin

Nyhet

Inför kursen ”Digitalisering inom fordonsindustrin” genomförde FKG i samverkan med Swerea IVF ett frukostseminarium på Lindholmen i Göteborg den 11 januari. Med exempel från Produktion2030s projektresultat lyfte de en avgörande fråga: Hur kan företagen förbereda sig inför digitaliseringen?

Detta var vad frukostseminariet syftade till, att visa behovet av och väcka intresset för att lära sig mer om digitaliseringens utmaningar och möjligheter. Seminariet var en ”teaser” inför den kommande kursen ”Digitalisering inom fordonsindustrin” som startar den 20 februari på Swerea IVF i Mölndal och är speciellt riktad mot FKGs medlemsföretag.

– Tillsammans gör vi den här satsningen som en del i att på allvar få igång digitaliseringen inom fordonsindustrin, berättade FKGs projektledare Peter Bryntesson. Vilka krav ställs i framtiden? Det måste vi diskutera och här tar vi stöd av projektresultat från Produktion2030.

Casper Wickman, morgonens huvudtalare, är Technical Leader på Volvo och även anställd som forskare på Chalmers. Inom Produktion2030 har han lett projektet Gnissel & Gnek, men mycket av det han arbetat med på Volvo sedan sin examen år 2000 knyter an till såväl digitalisering som Produktion2030s fokusområden.

– Syftet med Gnissel & Gnek är att ta fram bättre metoder för prediktering av ljud i en bil. Hos en premiumtillverkare får dessa oljud helt enkelt inte förekomma, berättade Casper. Volvo har som målsättning att ta fram en ny bil på två år, så det måste gå fort, det krävs nya metoder för att kunna scanna av bilen och hitta riskzoner som bygger på digital data som friktion, material, ytstruktur – all information om komponenterna som vi kan använda för att lista ut vad som blir bra och vad som inte blir bra.

 

Casper Wickman, Technical Leader på Volvo Cars och forskare på Chalmers.

 

Synliga relationer kontrolleras av geometrikraven men de är oftast inte det stora problemet; de syns och kan åtgärdas. Inuti exempelvis en dörr däremot kan nästan inga av dessa dolda relationer kontrolleras av geometriska krav. Variation, friktion, ytbeskaffning, egenfrekvens – det är enormt mycket som påverkar gnissel och gnek. Det finns ett tydligt ökat behov av icke-geometrisk data.

– Mycket av denna indata kommer från FKGs medlemmar, det är en allt viktigare del av leveransen, avslutade Casper. De som inte kan leverera på rätt sätt kommer inte att få leverera alls.

Kompetensbehovet kommer inte att minska, varför det är oerhört viktigt att stärka kopplingen mellan ny kunskap och vad som görs i företagen.

– Vi vet inte exakt vad som kommer, men vi vet att det kommer och att det kommer snabbare än vad vi kunnat ana, avslutade Birgitta. Vi måste förbereda oss för digitaliseringen på de sätt vi kan och kursen ”Digitalisering inom fordonsindustrin” kan vara ett första avgörande steg.

Kursen riktar sig som nämnts främst till FKGs medlemmar, men är även öppen för andra. Frågan som ställs är hur företagen kan förberedas inför digitaliseringen. En viktig del i kursen är att deltagande företag ska få insikt i om de har de strategiska resurser som krävs för att finnas med och inte bara följa efter, att aktivt vara med i utvecklingen med eget ansvar.

– Kursen gläntar på dörren till flera forskningsresultat inom Produktion2030 med exempel från digitaliseringsområdet, förklarade Kalle Persson på Swerea IVF. Även datasäkerhetsfrågor och utvecklingstrender tas upp. Är ni redo att vara aktiv i dessa processer och aktivt styra er egen framtid?

Dela