Digilyftet möter digitaliseringens utmaningar

Digilyftet möter digitaliseringens utmaningar

Nyhet

Tillväxtverkets satsning till stöd för små och medelstora företag inom digitalisering.

Digilyftet är Tillväxtverkets pilotsatsning till stöd för små och medelstora företag att möta digitaliseringens utmaningar. Swerea IVF projektleder satsningen som baseras på erfarenhet och kunskap från Produktionslyftet och det strategiska innovationsprogrammet PiiA, ProcessIndustriell IT och Automation. Arbetet utförs i nätverk med fyra-fem företag, där två pilotgrupper är etablerade i västra respektive östra Sverige. Övriga kunskapsgivare och utförare i Digilyftet representeras av Mälardalens högskola, MITC (Mälardalen Industrial Technology Center), Göteborgs Tekniska College samt Blue Institute och RISE (Research Institutes of Sweden); en väldigt bred uppslutning med andra ord.
En första träff genomfördes den 18 oktober i Mölndal med fyra deltagande företag; ett femte kommer att ansluta vid kommande tillfällen. Känner företagen osäkerhet över digitaliseringen, är de medvetna om riskerna med att inte agera – och vilka möjligheter som finns? Nätverksträffarna omfattar fem halvdagar samt coachning under två halvdagar per företag. Arbetssättet baseras på Produktionslyftets metodik för att bygga förnyelseförmåga, en metodik som framgångsrikt använts på över 230 företag. Bilden visar Björn Furhoff under hans presentation av Furhoffs Rostfria, ett av de första Produktionslyftsföretagen. Mer information har malin.hallin@swerea.se.

Dela