Digilyftet för medvetna val

Digilyftet för medvetna val

Logg

Från övergripande visioner kring digitalisering till en företagsnära nivå.

Idag avslutades pilotprojektet Digilyftet inom Tillväxtverkets satsning Digilyft på Saabs bilmuseum i Trollhättan. Digitaliseringen av industrin pågår för fullt, men vad innebär egentligen digitaliseringen för det enskilda företaget? Vad är Industri 4.0? Känner du osäkerhet över vad denna omvandling betyder och riskerna med att inte agera – och vilka möjligheter som egentligen finns? Det är frågeställningar som adresserats inom Digilyftet, där fem nätverkträffar med mellanliggande coachning av de deltagande företagen skett. Digilyftet representerar ett stöd för företagets ledning att göra medvetna vägval i utvecklingen av verksamheten, ett första steg mot en längre förändringsresa. De övergripande visionerna kring digitalisering flyttas till en företagsnära nivå som gör det lättare att se möjligheterna. Företagens presentationer av vad de kommit fram till imponerade och vi lär ha anledning att återkomma i ämnet; många av utmaningarna känner vi även igen från Automation Smålands årskonferens. Bakom Digilyftet står bland andra Produktionslyftet och Produktion2030s systerprogram PiiA, Processindustriell IT och Automation.

Dela