Den digitala stambanan

Den digitala stambanan

Nyhet

Ansökan inskickad till Vinnova kring ett samverkansprojekt mellan Produktion2030 och PiiA.

I ett samverkansprojekt mellan Produktion2030 och PiiA – ProcessIndustriell IT och Automation – har Teknikföretagen hos Vinnova sökt medel för en förstudie kallad Digitala Stambanan. Detta test- och demonstrationsprojekt ska visa hur avancerad, digitaliserad infrastruktur kan knyta samman noder/företag i digitaliserade värdekedjor runt två industriella nav/miljöer på Lindholmen i Göteborg samt i Västerås. Syftet är att demonstrera hur företag inom målgruppen tillverknings-, process- och telekomindustri kan integreras i dessa värdekedjor. Förstudien genomförs gemensamt av Produktion2030 och PiiA i samverkan med industri, akademi och institut, där Blue Institute och Chalmers tekniska högskola är utförare. Förstudien ska leverera underlag för funktionaliteten och nyttan av den digitala stambanan, etablera en aktörsgrupp för test- och demonstrationsprojektet samt ge en beskrivning av leverantörskedjor och förutsättningarna för lokalisering av nav och noder.

Dela