Deltag i Produktionslyftets aktiviteter

Nyhet

Varmt välkommen att delta i Produktionslyftets aktiviteter under hösten. I Göteborg, Södertälje, Sundsvall och Malmö ordnas Lean Production-kurser mellan augusti och oktober 2013 (datum visas om du klickar på denna nyhet).

Kursen lägger grund för fortsatta bredare och djupare studier av hur verksamheten bedrivs hos den nya generationens världsledande företag med en Lean affärsstrategi.

Lean Produktion 7,5 hp · 20 augusti · Göteborg

Lean Produktion 7,5 hp · 27 augusti · Södertälje

Lean Produktion 7,5 hp · 10 september · Sundsvall

Lean Produktion 7,5 hp · 1 oktober · Malmö

Dela