Bredda Bilden – Teknikföretagens och ABBs fotogalleri

Bredda Bilden – Teknikföretagens och ABBs fotogalleri

Nyhet

Ett urval av bilder från Teknikföretagens och ABBs bildbank ligger nu uppe på Kunskapsförmedlingens bildarkiv, redo för att användas till nytt innehåll på webbplatsen.

Projektet Bredda Bilden riktar sig till skolor, företag eller medier som har användning av bilder för att representera teknikbranschen. Projektet har resulterat i en bildbank som består av bilder på kvinnor som studerar på teknisk högskola eller jobbar med teknik. Bilderna är kostnadsfria att ladda ner och använda i tekniska sammanhang. Andelen kvinnor i teknikbranschen idag är drygt 20 procent.

Alla som på något sätt vill bidra till att bredda bilden av teknik får använda sig av bilderna, enligt projektet.

Dela