Produktionslyftet får bidrag för att stärka företagens konkurrenskraft

Produktionslyftet får bidrag för att stärka företagens konkurrenskraft

Nyhet

Swerea får 21 miljoner kronor för att stärka små och medelstora företags produktionskompetens inom ramen för Produktionslyftet.

Swedish Incubators and Science Parks, Coompanion och NyföretagarCentrum Sverige är några av de organisationer som får verksamhetsbidrag från Tillväxtverket för perioden 2017-2019. Totalt fördelas 171 miljoner kronor. Pengarna går till insatser som på olika sätt bidrar till att stärka företags konkurrenskraft.

För första gången har verksamhetsbidrag fördelats för tre år genom öppna utlysningar där alla som uppfyller kriterierna har kunnat söka. Allt för att få så bra ansökningar som möjligt och trygga en effektiv och rättssäker hantering.

Dela