Bättre tidsunderlag med projektet TIMEBLY

Bättre tidsunderlag med projektet TIMEBLY

Nyhet

I en tid där digitaliseringen av tillverkningsindustrin ökar och hög flexibilitet är en viktig framgångsfaktor växer behovet av att fånga in korrekt data kring hur lång tid det faktiskt tar att producera. För att kunna använda avancerade planeringsalgoritmer och optimera tillverkningsprocesserna behövs bättre tidsunderlag. Projektet TIMEBLY fokuserar på att hitta metoder, modeller och processer för att möta utmaningarna, där målet är en handbok för den tillverkande industrin.

TIMEBLY står för Time Data Management Automation for Manual Assembly och fokuserar på flera områden som ska leda till effektiv hantering av tidsflöden. Området är stort och projektet har avgränsat sitt arbete till manuell montering där alltså montaget utförs av människor.

– Tidsunderlag varierar förstås mellan producerande företag beroende på storlek. För många av dem används det för att planera produktionen, beräkna kapacitet för nya investeringar och att sätta priser ut mot kund. Med projektet vill vi skapa förutsättningar för att hantera tidsunderlag på ett bättre sätt, säger Peter Almström från Chalmers, projektledare för TIMEBLY.

 

Ökad konkurrenskraft

Idag finns en klyfta mellan planerad tid för tillverkning och den faktiska tiden. Studier visar att problemet är stort och systematiskt. Effekterna av diskrepansen är många, bland annat lågt utnyttjande av resurser och felaktiga investeringar. Detta kräver extra arbete i den dagliga planeringen och innebär svårigheter att optimera flöden.

Projektet har delat upp sitt arbete i tre områden; fånga produktionstiderna på ett mer effektivt sätt, utveckla en metodik för att skapa effektiva och smarta tidsblock, samt förbättra simulering med hjälp av digitala människomodeller.

– Målet med projektet är att bland annat öka konkurrenskraften för tillverkande företag och skapa hållbara och attraktiva arbetsplatser, säger Peter Almström.

 

Nulägesanalys tar form

Under våren har arbetet pågått med att gå igenom de fyra industriföretagens produktion och klargöra hur de arbetar med Time Data Management. Resultatet har sammanställts i en nulägesanalys.

– Nästa steg är att gå djupare in på vad respektive företag har för behov och vilka områden som behöver utvecklas. Ett konkret resultat av projektet kommer att vara en handbok för hur tillverkande företag, såväl stora som små, tar fram effektiva tidsunderlag, säger Peter Almström.

 

Fakta om projektet TIMEBLY

Projektet, som startade i december 2021 och pågår till oktober 2024, omfattar totalt 10,3 miljoner kronor där Vinnova står för ungefär hälften av finansieringen. Deltagande företag är Solme, BAE Systems, Scania, Strömsholmen och Swegon. Deltar gör även forskare från Chalmers, Fraunhofer-Chalmers Centre, KTH, RISE och Högskolan i Skövde.

Det här är ett projekt med nära koppling till såväl klustret för montering som klustret för Production Management.

För mer information kontakta projektledare Peter Almström, Charlmers eller klustret för monterings representanter Sandra Mattsson och Daniel Gåsvaer, RISE

Dela