Avancerad tillverkning för en hållbar framtid  – årets tema för Klusterkonferensen

Avancerad tillverkning för en hållbar framtid – årets tema för Klusterkonferensen

Fossilfri produktion, effektivt resursutnyttjande och smart underhåll är områden beroende av innovativa tillverkningsprocesser. Årets Klusterkonferens 18-19 maj kommer att fokusera på just detta – framtidens tillverkning.

Årets Klusterkonferens, som hålls i Katrineholm den 18-19 maj, arrangeras av produktionsklustren tillsammans med ledande FoU-aktörer i Sverige. Huvudarrangörer är fordonsindustrin i Sverige i samarbete med FKG, RISE, SuPr/Södertälje Science Park, Production2030 och FFI.

Klimatmålen i fokus

Årets tema är valt med utgångspunkt i de utmaningar som finns just nu kring hållbarhet och cirkularitet.

– Alla branscher har idag stort fokus på hur klimatmålen ska uppnås. För att lyckas behöver vi ha de bästa produktionsmetoderna. Tillverkningen blir alltmer avancerad och denna utveckling behöver gå hand i hand med målen om hållbarhet, säger Boel Wadman, övergripande koordinator för Svenska Produktionsklustren.

Värd för Klusterkonferensen 2022 är Volvo Cars.

– Fordonsbranschen står inför otroligt stora utmaningar för att klara konkurrenskraften och samtidigt vara hållbara på alla sätt. Elektrifieringen för med sig många nya komponenter och därmed nya produktionstekniker som lyfts in i våra verksamheter. Då krävs nya kompetenser både för spets och bredd, säger Anna Davidsson, Ordförande för Management Team i Produktionskluster.

Nya samtal och möten

Konferensen bjuder på paneldiskussioner, parallella sessioner och presentationer inom en rad olika områden. Ledare från nationella och internationella företag kommer att presentera åtgärder de redan har infört och deras planer för ytterligare digitalisering och ökad hållbarhet i produktionssystem och värdekedjor.

– Förhoppningen är att dessa två dagar kommer att ge värdefulla diskussioner och nya samtal. Att kunna mötas på detta sätt igen efter några år har blivit än mer viktigt. Vi ser därför fram mot att bjuda in till konferensen med intressanta talare från Sverige och Europa, säger Boel.

Konferensen hålls på engelska.

Läs mer om konferensen och anmäl dig här.

Dela