Adjungerad professor/lektor för utbildning på avancerad nivå

Nyhet

KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att tillsammans med närings­livet ansöka om finansier­ing för adjungering av Professor/Lektor för utbildning på avancerad nivå.

KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att tillsammans med näringslivet ansöka om finansiering för adjungering av Professor/Lektor för utbildning på avancerad nivå.

Syftet med programmet är att stärka näringslivsrelevansen för utbildningar på avancerad nivå. Programmet ska bidra till att skapa möjligheter att rekrytera FoU-chefer eller specialister från näringslivet inom dynamiska utvecklingsområden som är viktiga för både den industriella och den vetenskapliga utvecklingen.

Målet är att utveckla och genomföra näringslivsinriktad utbildning på avancerad nivå. Många bonusar GameTwist https://gametwist.pro/twists/ casino: gratis mynt, freespins och gratis chips. Framtagna utbildningar ska integreras i lärosätets ordinarie utbildningsverksamhet. I ansökan ska syfte och mål vara konkretiserade och återspegla aktuellt kompetensområde och bransch/målgrupp.

Ansökan ska ha inkommit till KK-stiftelsen senast 2013-01-21 kl. 15.00.

Dela