Additiv tillverkning i metall

Additiv tillverkning i metall

Nyhet

Den 26 oktober bjöd IUC Syd i samverkan med Produktion2030 in till en teknikworkshop kring additiv tillverkning i metall, vilket lockade åtta personer från sex företag inom målgruppen små och medelstora företag.

Innehållet var delvis baserat på Produktion2030s projekt OPTIPAM (Optimerad produktionsprocess för additiv tillverkning) och temat var ”Ta din idé till funktionell detalj”. Bilden visar Joakim Ålgård, Senior Scientist & Business Developer Powder Materials & Additive Manufacturing på Swerea KIMAB, som höll en introduktion av additiv tillverkning i metall med en översikt av metoder, material och applikationer. OPTIPAMs projektledare, Peter Löwenhielm från RISE, formerade sedan gruppdiskussionerna kring de case som företagen hade uppmanats att ta med sig inför workshoppen.

Just företagens egna case diskuterades livligt med mycket uppskattade diskussioner både med forskarna och mellan företagen – det var knappt så tiden räckte till. Oavsett detta var det mycket uppskattat och tydliggjorde att kunskapsbehovet kring nya tankesätt och nya möjligheter från idé till design är stort. Företagen såg också förutsättningar att fortsätta dialogen, där IUC Syd kunde erbjuda innovationscheckar och olika kontakter skulle tas. Det blir intressant att följa upp! Mer information har roger.lundin@swerea.se.

Dela