8 nya projektidéer kring hållbar produktion från Sveriges Produktionskluster

8 nya projektidéer kring hållbar produktion från Sveriges Produktionskluster

Nyhet

Sveriges Produktionskluster har i över tio år framgångsrikt utvecklat industrirelevant FoU inom konkurrenskraftig produktion. Nu jobbar klustren gemensamt för att ta fram projektidéer för en mer hållbar produktion.

Sveriges produktionskluster består av åtta delkluster med olika expertisområden, med medlemmar från institut, akademi och industri. Alla var välkomna till den workshop som hölls den 28 september för att ta fram nya projektidéer kopplat till hållbar produktion.

– Vi har länge velat öka samarbetet över klustergränserna, och nu gör vi det när vi tar oss an de klimatutmaningar som vi så akut behöver adressera. Då behövs ökad samverkan mellan klustrens kompetensområden – vi som kan produktion är viktiga aktörer för att minska klimatpåverkan, säger Boel Wadman, senior forskare på RISE och klusterkoordinator.

Målet för dagen var att skapa projektidéer över klustergränserna, med flera industrideltagare och forskare som arbetar branschövergripande eller ämnesövergripande.

 

Här är resultatet  – 8 projektidéer för hållbar produktion

Är du intresserad av att bidra i något av projekten, så tveka inte höra v dig till kontaktpersonerna för varje projektidé.

1. Design för hållbarhet genom nya metoder för beredning
Kontakt: Sandra Mattson, RISE

2. Hållbarhetsindex produktionsutrustningar: Ökad livslängd och minskad resurs- och energiförbrukning
Kontakt: Charlotte Ireholm, RISE

3. Produktionssystemets materialförsörjning: materialåtervinning, återtillverkning och additiv tillverkning
Kontakt: Martin Kurdve, RISE

4. Processutveckling och kvalitet bryggas ihop genom digitalisering och AI
Kontakt: Eva Troell, RISE

5. Minimera ledtid genom bättre underlag kring produktionsdata
Kontakt: Per Gullander, RISE

6. Automationslösningar som hjälp vid utmaningar med avfall och industrispill
Kontakt: Magnus Widfeldt, RISE

7. Uppskalning och nedskalning av produktion och inverkan på logistik
Kontakt: Ulrika Harlin, RISE

8. Introduktion av hållbara material, produktionsutveckling och fogning av UHS
Kontakt: Johan Berglund, RISE

 

Foto: Jonas Bilberg, Bredda bilden

Dela