78 miljoner till digitaliseringslyft för företag

78 miljoner till digitaliseringslyft för företag

Nyhet

Små och medelstora företag behöver bättre möjligheter att ta vara på digitaliseringen.

”Små och medelstora företag behöver bättre möjligheter att ta vara på digitaliseringen. Nu inleds en treårig satsning på att stimulera och uppmuntra digitalisering i dessa företag. Satsningen bygger vidare på den ettåriga pilotsatsningen Digilyft för digitalisering av industriföretag, som Tillväxtverket driver under 2016.”
Ovanstående skriver Tillväxtverket i ett pressmeddelande idag (den 20 oktober), passande nog dagen efter det första mötet som pilotprojektet genomförde med nätverksgruppen i öst, närmare bestämt i Eskilstuna. Deltagande företag var Djurgårdens Bygg & Miljö, Tjeders Industri, Eskilstuna Elektronikpartner och Industriqompetens som alla visade både stort engagemang och diskussionsvilja. Workshoppen hölls av Malin Hallin från Swerea IVF, Nicklas Olsson från Mälardalens högskola och Örjan Larsson från Blue Institute – lite mer om satsningen kan du läsa här. Allt sammantaget pekar på en mycket positiv utveckling! Mer information har malin.hallin@swerea.se.

Dela