SPARKs årskonferens 2018

SPARKs årskonferens 2018

Välkommen till vår årliga SPARK-konferens – ett forum där näringsliv, akademi och offentliga aktörer möts för att diskutera hur vi tillsammans kan arbeta för att stärka konkurrenskraften hos regionens tillverkningsföretag.

Välkommen till vår årliga SPARK-konferens – ett forum där näringsliv, akademi och offentliga aktörer möts för att diskutera hur vi tillsammans kan arbeta för att stärka konkurrenskraften hos regionens tillverkningsföretag.

Dela