Produktionstekniskt centrum (PTC) fyller 10 år

Produktionstekniskt centrum (PTC) fyller 10 år

Den 13 juni firar vi att Produktionstekniskt centrum (PTC) fyller 10 år! Kom och besök våra labb, se våra utställningar och lyssna på vad vi åstadkommit under våra 10 år. Dessutom berättar vi om våra spännande satsningar framöver.

Förmiddagen den 13 juni blir det kalas! Med öppet hus i labben och med utställningar där vi berättar om alla resultaten som skapats här genom åren. Vi blickar också framåt där nya satsningar är igång och där fler står på kö. Efter lunchen blir det intressanta seminarier, det är trots allt en arbetsdag :). Mer om 10-årsfirandet finns under kommande aktiviteter nedan. En direktlänk till anmälan här!

På högskolan är KK-miljön Primus nu igång och verksamheten tar form. Primus blir en viktig motor för produktionsteknisk utveckling och för kompetensuppbyggnad. På arenan för Additiv tillverkning (AM) pågår en mängd olika initiativ och nya FoU-projekt är i uppstart där vår moderna maskinpark ska nyttjas. En satsning på tillverkningsteknik för kompositmaterial är i sin linda. GKN är här drivande men övriga huvudparter i PTC är också engagerade. Tanken är en öppen arena med en utvecklingsverkstad där ytterligare fler parter deltar. Vi jobbar också för att göra en ordentlig satsning i riktning digitalisering, smart automation och industri 4.0. På samtliga områden söker vi input och samverkan!

Dela