MCR:s och DMMS gemensamma medlemskonferens 2012 – Komponenttillverkning

Vår gemensamma ambition är att i nära samverkan med våra medlemsföretag genomföra internationell spetsforskning och kompetensspridning inom området komponenttillverkning.

MCR (Metal Cutting Research and Development Centre, Chalmers) och DMMS (Design and Management of Manufacturing Systems, KTH) är två kompetenscentra inom området skärande bearbetning och produktionssystem.

Vi samverkar därför på många plan och vi genomför i september vår gemensamma medlemskonferens i Södertälje.

Vi vill inbjuda dig till att träffa kollegor från andra företag/institut/högskolor och samtidigt ta del av de senaste forskningsresultaten i tre olika seminarieblock och avsluta med ett studiebesök på Sandvik Coromant

Här är en länk till presentationerna: http://www.ltu.se/research/Konferenser/Tribologidagar-2012-1.93371?l=en

Doktorander injbuids till en kort Tribologikurs baerad på presentationerna, läs mer på
http://www.ltu.se/research/subjects/Maskinelement/Nationella-forskarskolan-i-tribologi/Nationella-forskarskolan-i-tribologi-1.44415?l=en

VÄLKOMNA till Sandvik Coromant och Sandviken

Anmäl dig

Anmälan senast 27 september. mer information kommer

Dela