Produktion2030:s konferens

Produktion2030:s konferens

Välkommen till Produktion2030:s stora konferens, Vi hämtar kunskap och kraft ur det fantastiska som händer i svensk tillverknings­industri.

Möt dem som går först inom svensk produktion
Produktion2030 samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion. Med vår produktionsplattform får du möta de mest kunniga personerna inom industri, akademi och myndigheter för att lära av vad de har gjort och blicka in i framtiden.

Svensk tillverkningsindustri i framkant 2030
I vår projektkavalkad från autonoma fordon till additiv tillverkning med testbäddar från Kiruna till Kalmar möter du framtiden. Vad har vi gjort, vad ska vi göra och hur tar vi oss dit som ett vinnande lag?

Så lägger vi upp dagen på konferensen
Följ med på en produktionsintensiv resa med omvärldsutblick och samhällsutmaningar, automatisering och jobb, digitalisering och hållbarhet – med sammanfattande framtidsvisioner från akademi, näringsliv och regeringskansli.

Följ med på vår produktions­intensiva resa med omvärlds­utblick, jobb, digital­isering och hållbarhet – för produk­tionens roll i framtidens Sverige!

Kontakt: info@p2030resultatkonf.se

Anmäl dig

Anmälan på konferensens hemsida

Dela